تعرفه اینترنت بی سیم

در ارایه پهنای باند وسیع برروی اینترنت پرسرعت بیسیم هزینه رادیو اختصاصی سمت سرویس دهنده بر عهده گیتی نت بوده و تامین رادیو سمت مصرف کننده برعهده مشتری می باشد که بسته به فاصله و حجم تبادل اطلاعات و میزان نویز منطقه متغیر می باشد. این رقم پس از بررسی کارشناسان بصورت قطعی اعلام می شود.

تعرفه پهنای باند اختصاصی به شرح زیر می باشد:

لیست قیمت اینترنت پرسرعت گیتی نت
مدت سرویس نام سرویس سرعت ترافیک قیمت
یکماهه PTEn13 ۵۱۲ Kb/s ۲ GB ۱۶۰٫۰۰۰
PTEn1 ۱۰۲۴ Kb/s ۲ GB ۱۹۵٫۰۰۰
PTEn2 ۱۰۲۴ Kb/s ۴ GB ۲۴۰٫۰۰۰
PTEn3 ۲۰۴۸ Kb/s ۲ GB ۲۱۰٫۰۰۰
PTEn4 ۲۰۴۸ Kb/s ۴ GB ۲۹۰٫۰۰۰
PTEn5 ۴۰۹۶ Kb/s ۱۰ GB ۴۸۰٫۰۰۰
PTEn6 ۸۱۹۶ Kb/s ۱۱ GB ۵۰۵٫۰۰۰
سه ماهه PTEn14 ۵۱۲ Kb/s ۵ GB ۳۴۵٫۰۰۰
PTEn7 ۱۰۲۴ Kb/s ۶ GB ۴۷۰٫۰۰۰
PTEn8 ۱۰۲۴ Kb/s ۱۰ GB ۵۹۰٫۰۰۰
PTEn15 ۲۰۴۸ Kb/s ۱۰ GB ۷۳۵٫۰۰۰
شش ماهه PTEn9 ۵۱۲ Kb/s ۲۰ GB ۹۰۰٫۰۰۰
PTEn10 ۱۰۲۴ Kb/s ۲۰ GB ۱٫۰۹۵٫۰۰۰
PTEn16 ۲۰۴۸ Kb/s ۲۰ GB ۱٫۳۸۵٫۰۰۰
یکساله PTEn11 ۵۱۲ Kb/s ۴۰ GB ۱٫۶۲۵٫۰۰۰
PTEn12 ۱۰۲۴ Kb/s ۳۰ GB ۱٫۷۹۵٫۰۰۰
PTEn17 ۲۰۴۸ Kb/s ۳۰ GB ۲٫۳۸۰٫۰۰۰
از ۱ تا ۷ صبح دانلود رایگان
مقدار و  قیمت ترافیک اضافی
۳۵۰٫۰۰۰ ۱۰ GB ۴۰٫۰۰۰ ۱ GB
۶۰۵٫۰۰۰ ۲۰ GB ۸۰٫۰۰۰ ۲ GB
۱٫۲۱۰٫۰۰۰ ۵۰ GB ۱۲۰٫۰۰۰ ۳ GB
۲٫۰۷۵٫۰۰۰ ۱۰۰ GB ۱۹۵٫۰۰۰ ۵ GB
• هزینه آبونمان مخابرات ماهیانه ،  ۱۰٫۰۰۰ ريال می باشد که در کلیه مبالغ سرویس های فوق اضافه شده است.• طبق قوانین ابلاغ شده اشخاص حقیقی تنها امکان تهیه سرویس با سرعت ۱۲۸Kbps را دارند و جهت دسترسی به سرعت بالاتر میبایست مدارک لازم را ارائه نمایند. سرویس‌های دارای سرعت بالاتر از ۱۲۸ كیلوبیت تنها برای اشخاص حقوقی و نیز جامعه علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی كشور قابل ارایه است.
• طبق ماده ۱۶  و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در کلیه صورت حسابهای صادره توسط گیتی نت و برای هر مرحله پرداخت   ۵ % مالیات و ۳ % عوارض (در کل ۸ % عوارض و مالیات) محاسبه و از مشترک اخذ میگردد و در کلیه مبالغ سرویس های فوق اضافه شده است.