رضایتمندی از خدمات گیتی نت

شماره خط

نام خانوادگی

سرویس در حال حاضر

تلفن همراه

میزان رضایتمندی از تنوع خدمات

میزان سهولت برقراری ارتباط با مرکز تماس

میزان رضایت از تعرفه ها و نحوه قیمت گذاری

میزان رضایت از سهولت و دسترسی به پشتیبانی

captcha

کد امنیتی:

میزان رضایت از نحوه پاسخگویی و پشتیبانی

میزان رضایت از کیفیت خدمات خریداری شده

میزان رضایت از نحوه اطلاع رسانی فروش

میزان رضایت از نحوه اطلاع رسانی در وب سایت

سرعت عمل و نحوه پاسخگویی کارکنان

رتبه پیشنهادی شما در معرفی ماهان نت به دیگران

رضایتمندی از نحوه پاسخ گویی کارشناسان فروش

رضایتمندی از نحوه پاسخ گویی کارشناسان پشتیبانی