ماهان پیجر

ماهان پیجر به عنوان یکی از شرکتهای گروه از پیشرو ترین شرکت های فعال در حوزه تجهیزات پیجر می باشد که با بکارگیری تجهیزات با کیفیت و مناسب توانسته محصولات منحصر بفردی را در حوزه در تجهیزات پیجر ارائه نماید.

لینک وب سایت