مدارک ثبت نام و پیگیری

  • طبق تعهد اداره کل مخابرات،  مراکز تابعه مکلف به آماده سازی خط مشترک ظرف حداکثر ۴ روز کاری میباشد. به دلایلی ممکن است تاخیر در تحویل سرویس از طرف مخابرات صورت پذیرد که گیتی نت در این زمینه مسئولیتی ندارد.
  • روزهای کاری درج شده تقریبی بوده و بدون احتساب روزهای تعطیل میباشد.
  • جهت جلوگیری از تاخیر در تحویل سرویس مشترک باید هرچه سریعتر نسبت به تکمیل مدارک مربوطه اقدام نماید.

مدارک مورد نیاز عبارتست از:

  1. کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب خط (در صورتی که متقاضی صاحب خط بوده و یا دسترسی به صاحب خط مقدور باشد)
  2. کپی پشت و رو آخرین قبض پرداخت شده تلفن
  3. کپی اجاره نامه (درصورتی که متقاضی مستاجر باشد)