مناطق تحت پوشش اینترنت بی سیم

کلیه مناطق شهر تهران ، کرج و  لواسان تحت پوشش اینترنت بی سیم گیتی نت می باشد لذا با توجه به اینکه جهت ارتباط رادیوها نیاز به دید مستقیم می باشد جهت امکان سنجی با واحد فروش گیتی نت تماس بگیرید.