چارت سازمانی

محمدرضا ذاکر - مدیرعامل


من و همکارانم طی یک دهه فعالیت در ارائه سرویس های اینترنتی و سایر خدمات مجموعه گیتی نت همیشه در پی آن برآمده ایم که خدمتگزاری لایق جهت ارائه خدمات مناسب باشیم و با پرورش و ایجاد کادر ورزیده و متخصص بتوانیم گوشه ای از توجه و انتخاب گیتی نت به عنوان مجموعه خدمتگزار شما را جبران نموده باشیم . صد البته این مهم با توجهات و راهنمایی های شما به سطح مطلوبتری خواهد رسید و امیدواریم ما را در رسیدن به چنین جایگاهی با ارسال نظرات و ذکر خواسته های خود یاری نمایید .

سخن مدیرعامل