چشم اندازها

چشم انداز ما توسعه و پیشبرد اهداف مجموعه ارائه دهنده خدمات انتقال داده گیتی نت در سطح کشور با دستیابی به اهداف زیر است:
 • پشتیبانی و پایداری در ارائه و ارتقاء سطح کیفی خدمات
 • استفاده بهینه از منابع و امکانات
 • آخرین تکنولوژی در توسعه سیستمها و بکارگیری تجهیزات
 • نوآوری در ارائه خدمات به مشترکین
 • لحاظ نمودن نیازها و الزامات صنعت فناوری اطلاعات در طراحی، توسعه و ارائه خدمات
 • یادگیری، نوآوری و توسعه کارکنان
 • اخذ جایزه ملی کیفیت در سطح تندیس
 • نگهداری و حفظ رضایت مشترکین در بالاترین سطح
 • رهبری منسجم و ثبات در مقاصد

 

منشور حرفه و اخلاق :

مجموعه گیتی نت جهت خدمتگزاری بهتر منشور حرفه ای و اخلاق خود را به شرح ذیل تبیین نموده است:

 •  مردم شریف ایران چه مشتری و چه غیر از آن حکم ولی نعمت و سروری مجموعه را داشته و همگی موظف به تلاش برای درک خواسته آنان می باشیم.
 •  همیشه و در همه حال سود و منفعت مشتریان را مقدم بر سود و منفعت مجموعه دانسته و در جهت حفظ آن کوشا باشیم.
 • همیشه خود را موظف به تلاش وافر جهت ارائه خدمات مناسب شاءن والای مشترکین خود تا کسب رضایت کامل آنان بنماییم.
 • تمامی شئونات اخلاقی و ادب و متانت در کار و صداقت در گفتار و کلام خود را در تمامی مجموعه با ارباب رجوع و مشترکین و همکاران خود رعایت نماییم و از هرگونه رفتار نامناسب و کلام کذب و خارج از ادب پرهیز نماییم.
 • همیشه سعی در ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت مطابق استانداردهای مصوب نموده و در جهت ارتقای همیشگی آن بکوشیم.